Wybierz żłobek Warszawa Białołęka – najlepszy dla Twojego dziecka!

W miejscu takim jak żłobek Warszawa Białołęka współpracujemy z rodzicami, aby osiągnąć najlepsze możliwe wyniki dla wszystkich dzieci będących pod naszą opieką. Nasza wysokiej jakości usługa zapewnia dzieciom rozwój społeczny, intelektualny, kulturowy, fizyczny i emocjonalny w domowym, troskliwym i bezpiecznym środowisku. Nasze środowisko i programy rozwojowe są dostosowane do każdego przedziału wiekowego, zapewniając szereg kreatywnych działań, w tym języki, wczesne umiejętności obsługi komputera oraz nowe czytanie i pisanie, aby pomóc dzieciom w rozwoju i przygotować je do kolejnych kroków w edukacji w starszych klasach prowadzonych przez żłobek Warszawa Białołęka lub polecaną szkołę.

Nasz program spełnia wymogi programu Ministerstwa Edukacji Narodowe i wymagania finansowe władz lokalnych stolicy. Wiemy, że wspaniały personel stanowi świetny pokój dziecinny i jesteśmy dumni z posiadania wysoko wykwalifikowanego, wyszkolonego i wykwalifikowanego zespołu. Pracownicy pracujący w miejscu takim jak żłobek Warszawa Białołęka są zachęcani i wspierani w rozwijaniu swoich umiejętności poprzez naukę na wyższych kwalifikacjach w zakresie opieki nad dziećmi. Wszyscy pracownicy odbywają obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony, pierwszej pomocy pediatrycznej, zdrowia, bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa żywności.

Pani pełniąca obowiązki kierownika przedszkola, ma bogate doświadczenie w opiece nad dziećmi i jest wspierana przez pełen pasji i zaangażowany zespół pracowników. Ona i jej zespół dają każdemu dziecku szansę na zaufanie i osiągnięcie pełnego potencjału. Nikt nie zna twojego dziecka lepiej niż ty, więc nasze partnerstwo z rodzicami jest integralną częścią naszego sposobu pracy. Organizujemy także terminowe spotkania rodziców, abyś miał czas na omówienie indywidualnych potrzeb i postępów dziecka z wyznaczoną przez niego kluczową osobą. Polityka naszego żłobka Warszawa na Białołęce i metoda „otwartych drzwi” oznacza jednak, że rodzice mogą przyjechać i porozmawiać z nami w dowolnym momencie. Promujemy naukę w domu i zachęcamy rodziców do uczestnictwa i przyczyniania się do rozwoju ich dziecka, codziennie dzieląc się informacjami.