Agroturystyka Wdzydze jako pomysł na udany urlop!

Agroturystyka Wdzydze to oryginalna forma turystyki wiejskiej, która rozwinęła się na Kaszubach w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Jego wyjątkową cechą jest to, że może być uprawiana tylko na farmach i przez rolników, którzy są jej prawdziwymi bohaterami. Agroturystyka Wdzydze, często nazywana agroturystyką wiejską lub wakacjami na farmie, stała się obecnie zjawiskiem kulturowym, które rozprzestrzenia się na wiele krajów na świecie, zwłaszcza w Europie, dzięki wielkiej atrakcyjności wsi dla coraz bardziej zurbanizowanego społeczeństwa. W ten sposób gospodarstwo otoczone zielenią i wiejskim krajobrazem staje się miejscem pełnego, ale prostego wiejskiego doświadczenia, z dala od formalności i zgiełku miasta. W języku kaszubskich słowo agroturystyka jest używane zarówno w odniesieniu do zjawiska turystycznego na wsi, jak i samego gospodarstwa turystycznego (np. „Wyjechałem na wakacje w gospodarstwie agroturystycznym”). Obecnie nawet wielu zagranicznych turystów woli używać słowa agroturystyka zamiast jednego z wielu tłumaczeń. Dzięki agroturystyce Wdzydze, która obecnie posiada ponad dwadzieścia tysięcy działających gospodarstw, kaszubska wieś była w stanie uratować bardzo znaczną liczbę cennych zabytkowych zabudowań gospodarczych i zachować tradycyjne rolnictwo na terenach trudnych do uprawy. Duży odsetek gospodarstw turystycznych znajduje się w rzeczywistości na terenach pagórkowatych i górzystych, gdzie nie można rozwijać rolnictwa na dużą skalę, wymagającego rozległych obszarów ziemi i silnie zmechanizowanych systemów produkcji. Agroturystyka Wdzydze preferuje natomiast systemy produkcji na małą skalę, integrację ze środowiskiem – szczególnie z lasami, lasami i zaroślami śródziemnomorskimi, a także bliskość miast i ich sztuki oraz starożytnych miast i średniowiecznych lub renesansowych wiosek. W ten sposób agroturystyka daje swoim gościom możliwość obserwowania z bliska miejsc, w których powstała i rozwinęła się sztuka włoska, a które wciąż zachowują wiele skarbów do odkrycia.