Kancelaria prawna Poznań zaprasza do zapoznania się z ofertą

Być może najbardziej podstawowa forma sporu umownego powstaje, gdy jedna lub obie strony nie wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych lub wykonawczych. Od sporów dotyczących zakresu prac po różne interpretacje terminów dostaw i płatności, liczne kwestie związane z obowiązkami mogą potencjalnie znaleźć się w sądzie. W typowej umowie jedna strona („płatnik”) zgadza się zapłacić drugiej stronie („odbiorcy”) określoną kwotę w zamian za zobowiązanie odbiorcy do dostarczenia towaru lub usługi płatnikowi.

Jeśli którakolwiek ze stron nie dotrzyma końca umowy jaki wyznaczyła Kancelaria prawna Poznań, druga strona może mieć prawną przyczynę powództwa o naruszenie umowy. W rzeczywistości spory dotyczące umów rzadko są tak proste, jednak Kancelaria prawna Poznań stara się z nimi radzić najlepiej jak potrafi. Na przykład, odbiorca może dostarczyć telewizor płatnikowi, ale płatnik może stwierdzić, że telewizor jest wadliwy i odmówić zapłaty 500 złotych. W tym przypadku odbiorca może uważać, że ma powód do działania w sprawie naruszenia umowy, ponieważ płatnik nie wywiązał się ze swojego zobowiązania płatniczego, ale płatnik może również uważać, że ma własną przyczynę działania w przypadku naruszenia umowy, ponieważ dostarczenie przez odbiorcę wadliwego telewizja nie spełniła obowiązku świadczenia usługi.

Podobnie spór jaki otworzy Kancelaria prawna Poznań i sąd może powstać, jeśli odbiorca maluje mniejszą część ogrodzenia lub używa farby o niższej jakości niż przewidywany płatnik, a następnie płatnik wstrzymuje część lub całość przyrzeczonej opłaty. Aby dowiedzieć się jak rozwiązać różne spory koniecznie skontaktuj się z Kancelarią prawną w Poznaniu.