Co może zaoferować agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby?

CZYM JEST AGROTURYSTYKA?
Agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby jest zdefiniowana jako „akt wizyty w gospodarstwie rolnym lub jakiejkolwiek działalności rolniczej, ogrodniczej lub agrobiznesowej w celu czerpania przyjemności, edukacji lub aktywnego zaangażowania się w działalność gospodarstwa lub działalności”.

DLACZEGO AGROTURYSTYKA JEST WAŻNA DLA ROLNIKÓW? Agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby daje rolnikom możliwość generowania dodatkowego dochodu i drogę do bezpośredniego marketingu dla konsumentów, zapewniając jednocześnie możliwości edukacyjne społeczeństwu i pomagając utrzymać rodzinne gospodarstwo rolne dla następnego pokolenia.

DLACZEGO AGROTURYSTYKA JEST WAŻNA DLA TURYSTYKI LOKALNEJ? Mówiąc najprościej, agroturystykę można uznać za skrzyżowanie turystyki i rolnictwa. Agroturystyka z wyżywieniem Kaszuby to wyjątkowa okazja do połączenia aspektów turystyki i rolnictwa, aby zapewnić turystom, producentom i społecznościom szereg korzyści finansowych, edukacyjnych i społecznych. Obecnie wielu mieszkańców na Kaszubach nie ma bezpośredniego związku z życiem na farmie, nawet na obszarach wiejskich. Agroturystyka daje ludziom możliwość lepszego zrozumienia umiejętności i ciężkiej pracy włożonej w produkcję żywności i błonnika, które wszyscy lubimy. Napięte harmonogramy i koszty podróży mogą ograniczyć liczbę dużych weekendowych wypadów, które rodzina może odbyć. Wizyta na farmie jest najczęściej jednodniową wycieczką i może zapewnić zabawę dla całej rodziny.