Jak wygląda terapia poznawczo behawioralna?

Jak wygląda leczenie i terapia poznawczo behawioralna? Terapia poznawczo behawioralna różni się od wielu innych rodzajów psychoterapii, ponieważ sesje mają strukturę, a nie osobę, która swobodnie mówi o tym, co przychodzi na myśl. Na początku terapii poznawczo behawioralnej klient spotyka się z terapeutą, aby opisać konkretne problemy i ustalić cele, nad którymi chce pracować. Problemami mogą być kłopotliwe objawy, takie jak złe spanie, brak możliwości kontaktów towarzyskich z przyjaciółmi lub trudności z koncentracją na czytaniu lub pracy. Mogą to być także problemy życiowe, takie jak bycie nieszczęśliwym w pracy, problemy z radzeniem sobie z dorastającym dzieckiem lub bycie w nieszczęśliwym małżeństwie. Te problemy i cele stają się następnie podstawą do planowania treści sesji i omawiania, jak sobie z nimi poradzić. Zazwyczaj na początku sesji klient i terapeuta wspólnie decydują o głównych tematach, nad którymi chcą pracować w tym tygodniu. Dadzą też czas na omówienie wniosków z poprzedniej sesji. I spojrzą na postępy w odrabianiu lekcji, które klient zlecił mu ostatni raz. Pod koniec sesji planują kolejne zadanie do wykonania poza sesjami.

Robić prace domową to część terapii poznawczo behawioralnej. W ten sposób praca nad zadaniami domowymi między sesjami jest istotną częścią tego procesu. To może się różnić. Na przykład na początku terapii terapeuta może poprosić klienta o prowadzenie dziennika wszelkich incydentów, które wywołują uczucie lęku lub depresji, aby mogli badać myśli otaczające incydent. W dalszej części terapia poznawczo behawioralna może mieć inne zadanie – może składać się z ćwiczeń mających poradzić sobie z sytuacjami problemowymi określonego rodzaju.