Stwierdzenie nieważności małżeństwa czy rozwód?

Społeczeństwo i wartości polskie oparte są na prawach jednostki. Kiedy prawa jednostki wchodzą w konflikt z wartościami wspólnotowymi, chronimy prawa jednostki. Taki jest cel Karty Praw, a także Polskiej Unii Wolności Obywatelskich oraz wielu innych organizacji i organów legislacyjnych w naszym kraju. Z drugiej strony tradycyjny judaizm jest religią zorientowaną na społeczność. Kiedy prawa jednostki wchodzą w konflikt z potrzebami społeczności, społeczność prawie zawsze ma pierwszeństwo. Badając kwestię unieważnienia, zobaczymy, jak różne ruchy żydowskie reagują na konflikty między wspólnotą a jednostką. Biblia o rozwodzie kościelnym, ale zdecydowanie nie uznaje rozwodu ani unieważnienia małżeństwa, stwierdzając, że małżeństwo jest stałym sakramentem. Nasza tradycja zawsze uznawała, że ​​nie wszystkie małżeństwa działają i szukała nieskomplikowanych sposobów rozwiązania nieudanych małżeństw. W rzeczywistości stwierdzamy rozwód czy stwierdzenie nieważności małżeństwa wspomniane są już w Biblii. Ponieważ jednak Biblia odzwierciedla kulturę swoich czasów, prawa dotyczące małżeństw i rozwodów oparte były na powszechnie panującym wówczas przekonaniu, że kobiety uważane są za własność. Kobietom rzadko pozwalano kontrolować własne przeznaczenie. Zatem zgodnie z prawem Biblii tylko mąż może udzielić rozwodu, a kobieta nie ma nic do powiedzenia w tym procesie.
Zgodnie z prawem biblijnym kobieta może w niektórych sytuacjach wszcząć postępowanie rozwodowe i uzyskać pomoc od sądu kościelnego. Ale ostatecznie mąż musi jeszcze dać jej (rozwód), aby rozwód był ważny. Ta praktyka trwa do dziś. Obecnie ruchy katolickie, prawosławne i konserwatywne przestrzegają przepisów prawnych i będą rozwiązywać rozwód religijny tylko wtedy, gdy mąż zainicjuje procedurę.